Tuesday, November 04, 2008

A Change We Can Believe In

Tiden är inne för en förändring.
En förändring vi kan tro på.
Tro på Barack Obama.
Snälla.

No comments: