Saturday, May 03, 2008

Rapport 14: Win som valarbetare


Inte utan att man blir imponerad av att han är så engagerad och kommer med många välgenomtänkta och vettiga argument.

No comments: