Thursday, May 08, 2008

Jeremy's scrapbook 2008-05-08

http://www.cbsnews.com/sections/i_video/
main500251.shtml?id=4069409n

check it out.
xo j

Jag hoppas bara att det jag donerat indirekt såväl som direkt till Parters In Health kan göra någon skillnad. Oavsett hur liten den skillnaden må vara. Sak vide pa kanpe!

No comments: