Saturday, March 01, 2008

Jeremy's scrapbook 2008-03-01

Jeremy har också passat på att uppdatera sin scrapbook med ett litet meddelande och bilder från olika platser i världen:

and... done

well, we're still alive.
it's been a great few months...
but really nice to be home.


No comments: